دوره اخلاق اداری و مناسبات انسانی , دوره اخلاق اداری و مناسبات انسانی , اخلاق اداری , تعریف اخلاق اداری , اخلاق اداری ppt , صفات اخلاقی کارکنان , اخلاق اداری و مناسبات انسانی , کتاب اخلاق اداری , اصول اخلاق اداری , نحوه برخورد با ارباب رجوع عصبانی , روانشناسی برخورد با ارباب رجوع , اخلاق فردی اجتماعی و اداری
X

دوره اخلاق اداری و مناسبات انسانی

Creativity and Innovation | دوره اخلاق اداری و مناسبات انسانی

 

دوره اخلاق اداری و مناسبات انسانی چیست؟؟

دوره اخلاق اداری و مناسبات انسانی یک دوره ی کاملا تئوری درقالب محتوای آنلاین. یک میانبر واقعی برای صرفه جویی در وقت، انرژی و هزینه.

درباره دوره اخلاق اداری و مناسبات انسانی:

تردیدي نیست که اخـلاق و تحصـیل ادب و نزاکـت در جمـع مخلوقـات عـالم، از مختصـات آدمـی اسـت و اهمیـت اکتساب اخلاق حمیده و تربیت و تهذیب جان انسان بر کسی پوشیده نیست. بـه گونـه اي کـه اگـر انسـان تمـام علـومبشري را فرا بگیرد و همه نیروهاي طبیعت را در تسخیر خود درآورد، اما از تسخیر درون و تسلط بر نفس خود نـاتوان باشد از رسیدن به سعادت و دسـت یابی بـه کمـال بازخواهـد مانـد. 

ثبت نام دوره

اطلاعات دوره آموزشی:
 آزمون آنلاین    مدرک مورد تایید سازمان
آنلاین(مجازی)
نحوه برگزاری:
24 | بیست و چهار ساعت
مدت دوره:
مدیران میانی
مخاطبین دوره :
702.000 ریال 
شهریه دوره:
 

امیر مولاییمدرس دوره

در ایـن درس بـه بررسـی و تبیـین برخـی مفـاهیم واصطلاحات کلیدي همچون: معانی لغوي و اصطلاحی اخلاق، فضایل و رذایل اخلاقی، علم اخـلاق،  حکمـت نظـري و حکمت عملی، فلسفه اخلاق، اخلاق عمومی وخصوصی و مفهوم اخلاق مدیران و کارگزاران پرداخته می شود.

دوره های مرتبط با این دوره

 

 

دوره ابعاد حکمرانی علوی

شرح و تفسیر آیاتی درباره فضایل و كرامات امام علی (ع) و ائمه معصوم (ع) گردآمده، طی آن، از ضرورت معرفت و شناخت ایشان سخن رفته است .اطلاعات بیشتر

دوره نظارت همگانی و سرمایه اجتماعی

غییر اجتناب ناپذیر است و باید به منظور ایجاد تحولات سازنده و مؤثر در سازمانها، طراحی و مدیریت شود. جهان امروز نیاز فزاینده به آن نوع از رهبری دارد که به ایجاد سازمانهایی که به سمت فعال کردن پتانسیل های خود می پردازند بها دهد و در عین حال به حل بحرانها و شرایط اضطراری محیط کار بیندیشد.

 
اطلاعات بیشتر

دوره خلاقیت و نوآوری فردی

خلاقيت، نوآوري و کارآفريني سه مفهوم کلیدی و تاثیرگذار بر حرکت کلیه اجزا و ارکان نظام های اقتصادی پایدار، رو به رشد و در حال توسعه می باشند که متاسفانه آنچنان که باید و شاید به آن ها پرداخته نشده است یا به نوعی مفاهیمی ابتدایی و کم اهیمت شمرده می شوند.

 
اطلاعات بیشتر
دی ان ان