حکمرانی علوی ' , 'دوره ابعاد حکمرانی علوی' , 'دوره ابعاد حکمرانی علوی در اسلام' , ' ابعاد حکمرانی علوی' , ' علوی و پاسخ در اسلام' , ' عقاید علوی در اسلام' , ' دوره ابعاد حکمرانی علوی و پاسخگویی در اسلام' , ' دوره آموزشی ابعاد حکمرانی علوی'
X

دوره ابعاد حکمرانی علوی


Creativity and Innovation | دوره ابعاد حکمرانی علوی

 

دوره ابعاد حکمرانی علوی چیست؟؟

دوره ابعاد حکمرانی علوی یک دوره ی کاملا تئوری درقالب محتوای آنلاین. یک میانبر واقعی برای صرفه جویی در وقت، انرژی و هزینه.

درباره دوره ابعاد حکمرانی علوی:

 شرح و تفسیر آیاتی درباره فضایل و كرامات امام علی (ع) و ائمه معصوم (ع) گردآمده، طی آن، از ضرورت معرفت و شناخت ایشان سخن رفته است .مخاطبان دوره مطالعه می‌كنند" : امانت در قرآن"، "دو شاهد در قرآن"، "شاهدی از نفس پیغمبر (ص)"، "ولایت علی (ع) و دودمان او"، "واسطه‌های نظارت"، "امامت و نظارت بر اعمال"، "جان پیامبر (ص) در آیه مباهله"، "تبلیغی به بهای رسالت پیامبر (ص)"، "برگزیدگان بشریت"، "استقامت بر طریقت"، "مودت، فلسفه حیات و حركت "و "اجرتی هدیه به عالم .""

ثبت نام دوره

اطلاعات دوره آموزشی:
 آزمون آنلاین    مدرک مورد تایید سازمان
آنلاین(مجازی)
نحوه برگزاری:
4 | چهار  ساعت
مدت دوره:
مدیران میانی
مخاطبین دوره :
312.000 ریال 
شهریه دوره:
 

امیر مولاییمدرس دوره

درسنامه اي که پیش رو دارید، ازمجموعه منابع آموزشی«دوره هاي مرتبط با سامانه ارتباط مردم ودولت(سامد)» موضوع بخشنامه ابلاغی معاونت محترم توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور به شماره40573/200مورخ 05/08/1389 است که براساس سرفصل هاي دوره وبراي بهره برداري فراگیران،به همت دفتر برنامه ریزي و توسعه آموزش معاونت آموزشی مرکز تدوین شده است . 

دوره های مرتبط با این دوره

 

 

دوره اندیشه های سیاسی و مدیریتی امام خمینی (ره)

در میان رهبران الهی، حضرت امام خمینی(ره) شخصیت بزرگی است که ازجهت ویژگی هاي بلنـد انسـانی کـم نظیـرواعجاب انگیز می باشد. امام در بعد علمی فیلسوف، فقیه، اصولی، ادیب، مفسر، شـاعر، محـدث ومـتکلم بـود. دربعـدمعنوی، عبـد صـالح خـدا بـود و رازموفقیـت اوفقـط عبودیـت و اخـلاص بـود.او درعـین اینکـه عـارفی بـزرگ بـود، بزرگترین سیاستمدار عصر خویش نیز بود و در اوج مبارزات سیاسـی و اقتـدار رهبـري همـان روح عرفـانی ومعنـوی خود را حفظ کرد . 

اطلاعات بیشتر

دوره آشنایی با سیره و اندیشه های امام خمینی(ره)

امام خمینی ، در عالم سیاست و حکومت، بی گمان یک رهبر انقلابی و مرد سیاسی درجه اول محسوب می شود کـه انقلابی نیرومند در کشوري بزرگ را به پیروزي رساند. در مقایسه امام با سایر رهبران سیاسی و انقلابی جهان تفاوتهـا بسی بیشتر و مهم تر از شباهتهاست. سیماى امام خمینى(ره) در جامعه اى که از افق آن برآمده است، سیمایى است که چنـد ویژگـى مهـم در آن مشـهود است.                                       

اطلاعات بیشتر

دوره مبانی آینده پژوهی

فاهیم آینده‌های ممکن، محتمل و مرجح، تلاش برای ترسیم این آینده‌ها و تشخیص آینده ­ی مطلوب و سپس ارائه­ ی راهکارهایی برای نیل به آینده ­ی مطلوب در این بخش مورد بررسی قرار گرفته‌اند.در هنگام انتخاب آینده مطلوب از میان آینده‌های محتمل با یک فعالیت ارزش ­داوری رو به رو هستیم.                                                                                                                                                             

اطلاعات بیشتر
دی ان ان