X

Understanding the behavior and thoughts of Imam Khomeini | دوره آشنایی با سیره و اندیشه های امام خمینی(ره)

 

دوره آشنایی با سیره و اندیشه های امام خمینی(ره)

دوره آشنایی با سیره و اندیشه های امام خمینی(ره) یک دوره ی کاملا تئوری درقالب محتوای آنلاین. یک میانبر واقعی برای صرفه جویی در وقت، انرژی و هزینه.

درباره دوره آشنایی با سیره و اندیشه های امام خمینی(ره):

امام خمینی ، در عالم سیاست و حکومت، بی گمان یک رهبر انقلابی و مرد سیاسی درجه اول محسوب می شود کـه انقلابی نیرومند در کشوري بزرگ را به پیروزي رساند. در مقایسه امام با سایر رهبران سیاسی و انقلابی جهان تفاوتهـا بسی بیشتر و مهم تر از شباهتهاست. سیماى امام خمینى(ره) در جامعه اى که از افق آن برآمده است، سیمایى است که چنـد ویژگـى مهـم در آن مشـهود است. نگاه ژرف دینى، حضور نیرومند سیاسـى ، دغدغـه اصـلاحات اجتمـاعى،صـلابت ،آگـاهى،اسـتحکام اندیشـه فلسفى و عرفانى و این در حالى است که صبغه سیاسى وى در آیینه نگاه جهانیان بسى شناخته شـده تـر از سـایر ابعـادشخصیتى اوست و نام ایشان به عنوان رهبرى دینى که بنیان دو تحول عظـیم را در قـرن خـویش پـى ریختـه، بـه ثبـت رسیده است. 

توضیحات ضروری:

موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س) استان اصفهان بعنوان کارفرما و با همکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی بعنوان ناظر و شرکت سازگار سیستم خاورمیانه (ستیران) بعنوان مجری اقدام به برگزاری دوره آموزش مجازی اندیشه سیاسی و مدیریت امام خمینی(س) نموده است. این دوره 20 ساعت آموزشی ضمن خدمت تلقی میگردد و شرکت در آن برای همگان آزاد است ومتقاضی در صورت کسب نمره قبولی موفق به اخذ گواهی پایان دوره مشترک از طرف سازمان مدیریت و موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س) اصفهان خواهد شد. به برگزیدگان دوره از طرف موسسه تنظیم ونشر آثار امام خمینی(س) جوایز نفیسی ازقبیل سفر زیارتی به اماکن منتسب به امام خمینی(س) ، کارت هدیه ، بسته محصولات فرهنگی و ... تقدیم خواهد شد.

اطلاعات دوره آموزشی:
 آزمون آنلاین    مدرک مورد تایید سازمان
آنلاین(مجازی)
نحوه برگزاری:
12 |دوازده ساعت
مدت دوره:
کلیه کارمندان
مخاطبین دوره :
481.000 ريال
شهریه دوره:
 

سرکار خانم دکتر طباطبائیمدرس دوره

در این دوره به تمایز وبرتـري اندیشـه هـاي ناب امام خمینی (ره)در عرصه های مختلف ونظریه برخی اندیشمندان ودولتمردان درباره آن حضرت پرداخته شده است.

دوره های مرتبط با این دوره

 

 

دوره اندیشه های سیاسی و مدیریتی امام خمینی (ره)

در میان رهبران الهی، حضرت امام خمینی(ره) شخصیت بزرگی است که ازجهت ویژگی هاي بلنـد انسـانی کـم نظیـرواعجاب انگیز می باشد. امام در بعد علمی فیلسوف، فقیه، اصولی، ادیب، مفسر، شـاعر، محـدث ومـتکلم بـود. دربعـدمعنوي، عبـد صـالح خـدا بـود و رازموفقیـت اوفقـط عبودیـت و اخـلاص بـود.او درعـین اینکـه عـارفی بـزرگ بـود، بزرگترین سیاستمدار عصر خویش نیز بود و در اوج مبارزات سیاسـی و اقتـدار رهبـري همـان روح عرفـانی ومعنـويخود را حفظ کرد .

اطلاعات بیشتر

دوره آموزشی اقتصاد مقاومتی

در این دوره به مفاهیم اصلی اقتصاد مقاومتی با محوریت اندیشه مقام معظم رهبری، بررسی تحریم‌های اقتصادی؛ آسیب شناسی ساختار اقتصاد، راهبردها و اقدامات اساسی در تحقق اقتصاد مقاومتی پرداخته شد.اطلاعات بیشتر

دوره رهبری تحول در سازمان ها

تغییر اجتناب ناپذیر است و باید به منظور ایجاد تحولات سازنده و مؤثر در سازمانها، طراحی و مدیریت شود. جهان امروز نیاز فزاینده به آن نوع از رهبری دارد که به ایجاد سازمانهایی که به سمت فعال کردن پتانسیل های خود می پردازند بها دهد و در عین حال به حل بحرانها و شرایط اضطراری محیط کار بیندیشد.


اطلاعات بیشتر
دی ان ان